polsystem
 
 
Najczęściej zadawane pytania:
  1. Jak i gdzie złożyć zamówienie.
  Zamówienie składa się na formularzu zamówieniowym zamieszczonym na naszej stronie
  (kliknij, aby ściągnąć) , wg załączonych instrukcji, który później można:
  a) wysłać pocztą (list polecony),
  b) przysłać drogą mailową wraz z zeskanowanymi zdjęciami i wzorami podpisu,
  c) przynieść do siedziby firmy
  2. Terminy realizacji?
  Termin realizacji wynosi do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Czas od wysłania do dostarczenia przesyłki nie jest wliczany w termin realizacji.
  3. W jaki sposób dostarczane są legitymacje?
  Legitymacje dostarczane są drogą pocztową. Istnieje też możliwość wysyłki kurierem za dodatkową opłatą.
  4. Czy w cenę legitymacji wchodzą koszty przesyłki?
  Nie. Koszty przesyłki ponoszone są przez placówkę zamawiającą legitymacje. Wysyłka gotowych legitymacji realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej, wg. jej cennika. Na życzenie zamawiającego możemy wysłać kurierem. Do faktury zostaną wówczas doliczone koszty wg. cennika firmy kurierskiej.
  5. Jaka ma być wielkość zdjęć?
  Zdjęcia mogą być dowolnej wielkości jednak nie mniejszej niż 20x25mm i nie większej niż 10x15cm. Po zeskanowaniu, jeżeli zajdzie taka konieczność, zdjęcie zostanie przeskalowane w proporcjonalny sposób do wymaganego formatu.
  6. Czy zdjęcie powinno być kolorowe?
  Tak zdjęcie musi być kolorowe. Kwestię tę jednoznaczne reguluje rozporządzenie MEN.
  7. Co ma zrobić nauczyciel aby uzyskać legitymacje?
  Dyrektor szkoły wydaje legitymację służbową na wniosek nauczyciela ( § 2 rozporządzenia MEN).
  8. Czy przy wymogach naszego zamówienia konieczna jest wersja elektroniczna?
  Wersja elektroniczna ułatwia nam pracę gdyż nie musimy powtórnie wprowadzać danych, przez co zamówienie jest szybciej i sprawniej realizowane. Dodatkowo pozwala nam wyeliminować ewentualne błędy. Wykrycie przez nas błędu wstrzymuje proces druku legitymacji i tym samym chroni Szkołę przed zbędnymi kosztami.
  9. Jak określić datę ważność legitymacji?
  Sposób określenia daty ważności legitymacji podany został w § 2 rozporządzenia MEN
  Jest ona uzależniona głównie od rodzaju umowy o pracę danego nauczyciela.
  10. Kto określa ważność legitymacji?
  Ważność legitymacji określa dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba np. odpowiedzialna za zatrudnianie nauczycieli.
  11. Umowa – czy jest potrzebne zawarcie umowy o wykonanie kart.
  Nie ma takiego obowiązku. Zamówienie też jest formą umowy. Podpisane przez dyrektora szkoły traktujemy jako wystarczający dokument do zaciągnięcia zobowiązania.
  12. W jaki sposób na legitymacji będzie umieszczony podpis?
  Złożony na formularzu podpis nauczyciela zostaje zeskanowany, a następnie wydrukowany na blankiecie wraz z pozostałymi danymi posiadacza legitymacji. Skanowanie podpisów jak również zdjęć odbywa się w naszej firmie.
  14. Kto to jest pracodawca a kto płatnik?
  Pracodawcą jest ta placówka z, którą dany nauczyciel zawarł umowę o pracę. Płatnikiem jest ten podmiot, który będzie regulował zobowiązania za dostarczone legitymacje.
  W wypadku szkół działających samodzielnie np. Szkoła Podstawowa nr 34 pracodawca i płatnik są tacy sami, czyli płatnikiem jest szkoła w której zatrudniony jest dany nauczyciel.
  W wypadku Zespołu Szkół, pracodawcą jest wydzielona z danego zespołu Szkoła, natomiast płatnikiem jest cały Zespół Szkół.

 
 
 
© 2010 POLSYSTEM - All Rights Reserved.