polsystem
 
 
Uwaga! Z dniem 01.10.2015 dane kontaktowe uległy zmianie!
Dodatkowych informacji udziela Pan Janusz Jastrzębski, pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: legitymacja.nauczyciela@polsystem.pl lub w skrócie ln@polsystem.pl bądź telefonując pod numer (0-71) 783 78 90 lub 0-784-686-948

Uwaga: bardzo prosimy korzystać tylko z tych adresów i nie wysyłać korespondencji na inne, gdyż może to utrudnić nam pracę i spowodować opóźnienia w udzielaniu przez nas odpowiedzi na pytania lub nawet termin realizacji zamówień.

Wszystkie informacje związane z naszą ofertą dostępne są w formie wydruków, w formie elektronicznej zapisanej na płytach CD lub wysyłanej za pomocą poczty e-mail.

Adres do wysyłki kompletnych zamówień

Polsystem SI Sp. z o.o., S.K.A.
ul. Francuska 92
54-405 Wrocław
z dopiskiem Legitymacja Nauczyciela
 
 
© 2010 POLSYSTEM - All Rights Reserved.