polsystem
 
 
Podstawą prawną do wydania nauczycielowi przez Dyrektora Szkoły legitymacji służbowej na wniosek nauczyciela jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393). Rozporządzenie weszło w życie w dniu 3 listopada 2006r.

Dokumenty źródłowe na stronach MEN:
 
treść rozporządzenia: klinij, aby ściągnąć
 
Posiadanie służbowej legitymacji uprawnia nauczycieli do korzystania z następujących zniżek:
  • ulga 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego*
  • tańsze zwiedzanie Europy, w krajach Unii Europejskiej nauczyciel będzie miał prawo do bezpłatnych lub ulgowych wejściówek między innymi do muzeów narodowych czy też na festiwale kulturalne
  • zniżki przy zakupie fachowej literatury w wybranych księgarniach
  • zniżki na noclegi w schroniskach młodzieżowych

* Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).
 
 
 
© 2010 POLSYSTEM - All Rights Reserved.