Oferta

Rodzaje kart: karty z paskiem magnetycznym

Karty z paskiem magnetycznym - nośnikiem informacji takiej karty jest pasek magnetyczny charakteryzujący się możliwością wielokrotnego zapisu, na którym można zakodować niewidoczne na zewnątrz dane. Karty magnetyczne są odczytywane za pomocą specjalnych czytników, dzięki czemu mogą być łatwo identyfikowane w systemach kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy i podobnych. Występują dwa podstawowe typy tych kart: Lo-Co (low coercivity) i Hi-Co (high coercivity), które różnią się parametrami zapisu danych na pasku magnetycznym. Bardziej odporne na niebezpieczeństwo rozmagnesowania są karty Hi-Co.

Karta magnetyczna - wymiary

Zawarte na pasku magnetycznym informacje można zapisać na trzech ścieżkach:

Ścieżka 1

Ilość znaków możliwych do zapisania 76 plus 3 znaki sterujące (początkowy, końcowy i suma kontrolna)
Zestaw znaków Spacja ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (tylko duże litery)
Kodowanie 7 bitów
Gęstość zapisu 210 bitów na cal

Ścieżka 2

Ilość znaków możliwych do zapisania 37 plus 3 znaki sterujące (początkowy, końcowy i suma kontrolna)
Zestaw znaków 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
Kodowanie 5 bitów
Gęstość zapisu 75 bitów na cal

Ścieżka 3

Ilość znaków możliwych do zapisania 105 plus 3 znaki sterujące (początkowy, końcowy i suma kontrolna)
Zestaw znaków 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
Kodowanie 5 bitów
Gęstość zapisu 210 bitów na cal

Informacje o plikach "Cookie"
Ta strona używa plików Cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcji przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce zapoznając się z Polityką Plików Cookies.