Oferta

Oprogramowanie: Kantyna - kontrola wydawania posiłków

System Kantyna jest integralnym elementem systemu RCP Polsystem (korzysta z tej samej bazy pracowników i kart), przeznaczony jest do kontroli wydawania i zarządzania posiłkami wydawanymi na stołówce zakładowej. System pozwala w szybki i przyjazny sposób określać uprawnienia pracowników do posiłków oraz zarządzać ich wydawaniem.

Do obsługi systemu wykorzystywane są karty zbliżeniowe, czytniki kart zainstalowane w miejscu wydawania posiłków oraz oprogramowanie (administracyjne i użytkowe). Oprogramowanie użytkowe jest obsługiwane przez Operatora (osobę wydającą posiłki) z poziomu ekranu dotykowego.

Ekran aplikacji dostępnej dla Operatora (na ekranie dotykowym).

Po dokonaniu rejestracji na czytniku, czytnik sygnalizuje odpowiednim kolorem czy osoba posiada uprawnienie do posiłku, ponadto informacja ta wyświetla się także na ekranie monitora z którego korzysta Operator. Operator w zależności od weryfikacji uprawnienia posiłek może wydać lub nie, ponadto może w uzasadnionych sytuacjach wydać posiłek na żądanie. Jeżeli pracownicy korzystają z posiłków, które nie są „dotowane” przez pracodawcę, pracodawca dzięki raportom systemu Kantyna posiada narzędzie umożliwiające rozliczenie z pracownikiem. Uprawnienia do posiłków oraz raporty tworzone są z poziomu aplikacji kontrolnej, przeznaczonej dla Administratora systemu – Operator nie ma do niej dostępu.

Podstawowe funkcjonalności systemu Kantyna:

 • cykliczna aktualizacja uprawnień do posiłków (z reguły kilka razy na dobę) na podstawie grafików z systemu RCP;
 • możliwość „ręcznej” aktualizacji uprawnień do posiłków przez Operatora;
 • możliwość wydawania posiłków na żądanie (jeżeli osoba posiada odpowiednie uprawnienie);
 • weryfikacja osoby pobierającej posiłek – system sprawdza czy dana osoba powinna być w pracy oraz czy rozpoczęła pracę (i jej nie zakończyła);
 • kontrola minimalnego czasu po jakim pracownikowi przysługuje posiłek;
 • weryfikacja uprawnienia do drugiego posiłku – np. ze względu na dłuższy czas pracy lub szkodliwe warunki pracy;
 • możliwości raportowania:
  • raport ogólny zapotrzebowania na posiłki (poszczególne dni, według zmian);
  • raport szczegółowy zapotrzebowania na posiłki (w rozbiciu na poszczególnych pracowników);
  • raport wykorzystania posiłków.

Przykładowy raport zapotrzebowania na posiłki w wybranym okresie.

Korzyści biznesowe płynące z wdrożenia systemu Kantyna:

 • eliminacja nieuprawnionych pobrań posiłków;
 • zgodna z faktycznym (prognozowanym) zapotrzebowaniem ilość wydawanych posiłków;
 • możliwość generowania raportów, np. w celu zamówień i rozliczeń z firmą cateringową czy rozliczeń z pracownikami;
 • jeden spójny system (współpracujący bezpośrednio z systemem RCP/KD).

Informacje o plikach "Cookie"
Ta strona używa plików Cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcji przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce zapoznając się z Polityką Plików Cookies.