Oferta

Oprogramowanie: Program komunikacyjny Agent (wcześniej "Monitor")

Program komunikacyjny Agent (Agent komunikacyjny) zastąpił w systemach z rodziny 5.x wcześniej stosowane oprogramowanie - Monitor. Agent odpowiada za komunikację z kontrolerami SKD i/lub terminalami RCP, w którym zapamiętane są bieżące informacje o zdarzeniach (np. wejścia/wyjścia pracowników) oraz zapewnia możliwość modyfikowania uprawnień dostępu dla poszczególnych kart/identyfikatorów na wybranych przejściach kontroli dostępu, aktualizację daty i godziny oraz innych parametrów pracy urządzeń.

Agent komunikacyjny instalowany jest na tym samym komputerze/serwerze, na którym zainstalowane są również sterowniki portów komunikacyjnych (np. sterowniki konwerterów RS485/LAN) urządzeń (terminali/kontrolerów). W jednym systemie (zależnie od jego budowy, rozproszenia, topologii, infrastruktury, dostępu do sieci LAN/WAN/Internet) może występować więcej niż jeden komputer/serwer z zainstalowanym oprogramowaniem Agent. Każdy z takich komputerów może obsługiwać komunikację z urządzeniami (kontrolerami/terminalami).

Do głównych zadań aplikacji Agent należą:

  • automatyczny odczyt danych zarejestrowanych w pamięci terminala/kontrolera oraz zapis odczytanych danych w bazie danych (MS SQL),
  • zaprogramowanie w pamięci urządzeń uprawnień dostępu zadeklarowanych przez operatora/administratora oprogramowania Kontroli Dostępu i/lub przez portiera w Księdze Gości,
  • zaprogramowanie w pamięci urządzeń parametrów ich pracy (w tym aktualnej daty oraz godziny),
  • wyzwalanie wydruku listy ewakuacyjnej po wciśnięciu przycisku ewakuacji/wydruku (AWLO - automatyczny wydruk listy obecności) na skonfigurowanej drukarce,
  • zapewnienie danych umożliwiających wyzwalanie dodatkowych akcji podejmowanych przez system w przypadku wystąpienia zdefiniowanych zdarzeń (np. inicjowanie serwisu email powiadamiającego o awarii urządzeń)
  • logowanie swojej pracy, stanu komunikacji z urządzeniami oraz stanu sprzętowych elementów systemu (terminali/kontrolerów) celem ułatwienia diagnostyki systemu,
  • niezależne logowanie zdarzeń (np. wejść i wyjść pracowników) celem ich zabezpieczenia w przypadku awarii serwera bazy danych,
  • zautomatyzowanie aktualizacji oprogramowania układowego (firmware) urządzeń,
  • zautomatyzowanie parametryzacji urządzeń w przypadku działań serwisowych (np. wymiana urządzenia na nowe).

Wymagania środowiskowe oraz sprzętowe dotyczące aplikacji Agent danych wymienione są w części ymagania systemowe .

Informacje o plikach "Cookie"
Ta strona używa plików Cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcji przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce zapoznając się z Polityką Plików Cookies.