Oferta

Oprogramowanie: Zlecenia - rozliczanie operacji i zleceń

Program Zlecenia pełni rolę przydatnego narzędzia wspomagającego działania kontrolingowe w przedsiębiorstwie. Wsparcie dla analizy alokacji kosztów osobowych w oprogramowaniu Polsystem może odbywać się na dwa sposoby, poprzez:

 • Przypisanie pracownikom atrybutu Miejsca Powstawania Kosztów, który może być przypisany pracownikowi lub grupie pracowników. Funkcja ta mówi nam, do jakiego MPK należy wliczyć koszty pracy pracownika w danym okresie: dniu, tygodniu, miesiącu. Miejsce Powstawania Kosztów może odzwierciedlać alokację kosztów osobowych w stosunku 1:1.
 • Oprogramowanie Zlecenia – program ten dostarcza zarówno danych zagregowanych – ilość czasu na zlecenie – jak również analitycznych: który pracownik, kiedy i ile czasu realizował określone zlecenia. W ramach Zleceń możemy określić ile detali (elementów) pracownik wykonał poprawnie a ile błędnie. W oprogramowaniu Zlecenia mamy możliwość przypisania poszczególnych zleceń do Centrów Kosztowych, jeżeli jako MPK przyjmujemy nie miejsce (gniazdo technologiczne) a konkretne zlecenie (np. pod klienta).


Struktura Zleceń jest 3-poziomowa: na zlecenie składają się detale a na ich wykonanie określone czynności / operacje.

Struktura Zleceń


W ramach systemu Zlecenia pracownicy mogą być przypisani do specjalnego atrybutu grupującego pracowników: grup wykonawców. Grupy te odpowiadają za realizację określonych zadań jakimi są czynności (operacje), detale czy zlecenia.

Grupie wykonawców można przypisać domyślne zlecenie, detal w ramach tego zlecenia lub czynność jaka jest niezbędna do wykonania zlecenia.

Grupy wykonawców


Zlecenia z kolei można przypisać do atrybutu jakim jest MPK Zleceń/Detali/Czynności. Ponadto możemy tworzyć grupy zleceń, grupy detali oraz grupy czynności.
W trakcie definiowania detali i operacji w ramach określonego zlecenia możemy wykonanie takich detali lub czynności, które powtarzają się w trakcie realizacji innych zleceń, zapisać jako szablony.

Rejestrowanie Zleceń

Rejestrowanie wykonywanych przez pracowników operacji może odbywać się w systemie na kilka różnych sposobów:

 • W sposób automatyczny w przypadku gdy pracownik ma przypisane tzw. zlecenie domyślne, wymagana jest wówczas jedynie rejestracja kartą bez wprowadzania zlecenia nad jakim się pracuje – system wówczas automatycznie przypisze wykonywanie określonej czynności pracownikowi. Zakończenie zlecenia odbywa się jak w sytuacji wcześniejszej. Rozwiązanie to jest stosowane w szczególności, jeśli pracownicy często wykonują powtarzające się zlecenia czy są przypisanie na dłuższy okres do określonego MPK.
 • Pracownik może wprowadzić odpowiedni nr zlecenia przed przystąpieniem do realizacji określonego zadania na klawiaturze terminala i potwierdzić wybór zadania kartą zbliżeniową, natomiast aby zakończyć zlecenie, pracownik dokonuje drugiego odbicia (wyjściowego). Podczas wprowadzania rejestracji wyjściowej, pracownik może określić dodatkowo ile wykonał detali poprawnie a ile błędnie.
 • Pracownik może wprowadzić numer zlecenia/detalu/czynności przy pomocy czytnika kodów kreskowych podłączonego do terminala RCP. Zakończenie pracy odbywa się jak przykładach wcześniejszych.
 • Kierownik/Brygadzista używając terminala przenośnego decyduje o miejscu pracy podległych mu pracowników, wybierając MPK, zlecenie czy czynności i detale jakie pracownicy będą wykonywać a pracownicy jedynie dokonują rejestracji na terminalu przenośnym. Zakończenie zlecenia może odbyć się na dowolnym terminalu (stacjonarnym jak i przenośnym). Zaletą takiej formy rejestrowania zleceń jest przede wszystkim możliwość dynamicznego przydzielania pracownikom zadań do wykonania przez ich przełożonych.
 • Pracownik (operator programu) może z poziomu oprogramowania w opcji „Rejestrowanie czynności” wprowadzić odpowiednie wartości dotyczące zarówno przepracowanego czasu w ramach określonego zlecenia/detalu/czynności jak i ilości poprawnie/ błędnie wykonanych detali.
Rejestrowanie czynności z poziomu oprogramowania

Wszystkie opisane powyżej sposoby rejestrowania wykonywanych zleceń w systemie mogą się wzajemnie uzupełniać.
W ramach systemu zlecenia, możemy także monitorować czas pracy poszczególnych maszyn czy całych fragmentów linii produkcyjnej. Dzięki temu zyskujemy precyzyjną informację o czasie pracy maszyn, w związku z czym możemy sprawniej i wydajniej planować ich serwis i konserwację.

Zestawienia oraz raporty w programie Zlecenia

Program Zlecenia pozwala generować różnego rodzaju zestawienia i raporty, m.in.:

 • Zestawienie tygodniowe dla pracownika (grupy pracowników), informujące o czasie przepracowanym przez pracowników w ramach poszczególnych zleceń w rozbiciu na poszczególne tygodnie (z widokiem dni), ponadto w zestawieniu tym mamy dostęp do informacji ile pracownicy wykonali detali poprawnie a ile błędnie.
 • Zestawienie zleceń pracowników, informujące o sumarycznym czasie przepracowanym przez pracowników w ramach wybranego okresu rozliczeniowego. W zestawieniu tym także mamy dostęp do informacji ile pracownicy wykonali detali poprawnie a ile błędnie.
 • Zestawienie MPK Zleceń – raport ten informuje nas o tym jacy pracownicy w pracowali w ramach poszczególnych MPK Zleceń (np. zleceń tworzonych pod klienta). Ponadto, znajdziemy tutaj informację o tym ile czasu pracy poszczególnych pracowników było spożytkowane w ramach tychże MPK na detale/czynności.
 • Statystyki detali – raport ten daje nam informacje ile czasu i jacy pracownicy w określonym czasie wykonywali poszczególne detale. Zestawienie to jest przydatne w sytuacji (choć nie tylko) jeśli nasza produkcja jest produkcją powtarzalną gdyż informuje nas o średnim czasie w jakim pracownicy wykonywali detale oraz o odchyleniach od przyjętych norm (zakładany czas wykonania detalu) oraz o odchyleniach od średniego czasu grupy.
 • Statystyki czynności – tutaj sytuacja wygląda podobnie jak w raporcie „statystyki detali” przy czym dotyczy czynności wykonywanych przez pracowników.
 • Postęp zleceń – umożliwia nam śledzenie (przy założeniu wprowadzonych odpowiednich norm czasowych i ilościowych) na jakim etapie wykonania poszczególnych zleceń jesteśmy, czy realizacja zlecenia odbywa się planowo czy może mają miejsce rozbieżności w czasie (na plus lub minus).
 • Zlecenia w realizacji (wykonywane czynności) – raport online, umożliwiający obserwację, kto pracuje w ramach poszczególnych zleceń oraz jakie zlecenia/detale czynności zostały w wybranym czasie ukończone. Wszystkie dostępne zestawienia można z poziomu programu wydrukować lub zapisać do pliku (excel).
Przykładowe raporty prezentujemy poniżej.
Zestawienie zleceń pracowników.

Zestawienie tygodniowe dla pracownika

Zlecenia w realizacji

Postęp zleceń

Korzyści biznesowe

Korzyści biznesowe płynące z wdrożenia systemu Zlecenia:

 • Kompleksowa obsługa zleceń produkcyjnych
 • Precyzyjna kontrola wydajności pracy pracowników
 • Poprawa efektywności pracy – pracownicy wydajniej wykorzystują czas
 • Poprawa jakości pracy – otrzymujemy informacje o błędnie wykonanych operacji
 • Precyzyjna kalkulacja czasu poświęconego przez pracowników w ramach poszczególnych zleceń – informacja o alokacji środków osobowych na zlecenia czy centra kosztowe
 • Efektywniejsze wykorzystanie zarówno zasobów ludzkich jaki i technologicznych
 • Elektroniczny obieg informacji dotyczących bieżącej produkcji – mamy informacji co obecnie produkujemy i na jakim etapie produkcji znajduje się produkt czy półprodukt
 • Bardzo duże możliwości raportowania, dzięki którym możemy efektywniej planować produkcję
 • Precyzyjny pomiar czasu pracy maszyn czy linii produkcyjnej
 • Bezpośrednia integracja z systemem rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu – te samy karty zbliżeniowe, wspólna baza danych i niektóre urządzenia

Informacje o plikach "Cookie"
Ta strona używa plików Cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcji przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce zapoznając się z Polityką Plików Cookies.